VMware Workstation

VMware Workstation 15.5

Provides multiple system virtualization options
คะแนนผู้ใช้
4.3  (386 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
15.5.6 (ลองดู)
นักพัฒนา:
VMware, Inc.
Create virtual servers to run various operating systems in a safe environment for testing, updating, developing code and other modifications. The suite supports desktop virtualization, tablet transfer and virtual networking and network condition simulation.
VMware Workstation Pro เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าเชื่อถือในการทดสอบการใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่ๆ โปรแกรมประยุกต์และแพตช์ และสถาปัตยกรรมอ้างอิงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่แยกตัวออกมาและปลอดภัย. ด้วยความสามารถในการจัดสรรหน่วยประมวลผลแบบหลายคอร์ หน่วยความจำหลักได้หลายกิกะไบต์ รวมไปถึงหน่วยความจำในการแสดงผลให้กับแต่ละระบบจำลองดังกล่าว ทำให้ Workstation Pro สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อแจกจ่ายให้กับโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการใช้งานบนระบบจำลองเหล่านั้น.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ
  • รองรับทั้งรุ่น 32 และ 64 บิต
  • การตั้งค่าต่างๆ บนระบบปฏิบัติการจำลอง ไม่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการหลัก

ข้อเสีย

  • ใช้ทรัพยากรของระบบมากเกินไป
  • การคัดลอกไฟล์ระหว่างระบบปฏิบัติการจำลอง และระบบปฏิบัติการอื่น เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ข้อเสนอแนะ