VMware Workstation

VMware Workstation

VMware Workstation Pro เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้ในการทดสอบการใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่ๆ
คะแนนผู้ใช้
4.3  (357 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
6.5
โปรแกรมนี้ได้รับ 10 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด 404 MB
VMware Workstation Pro เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าเชื่อถือในการทดสอบการใช้งานระบบปฏิบัติการใหม่ๆ โปรแกรมประยุกต์และแพตช์ และสถาปัตยกรรมอ้างอิงในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่แยกตัวออกมาและปลอดภัย. ด้วยความสามารถในการจัดสรรหน่วยประมวลผลแบบหลายคอร์ หน่วยความจำหลักได้หลายกิกะไบต์ รวมไปถึงหน่วยความจำในการแสดงผลให้กับแต่ละระบบจำลองดังกล่าว ทำให้ Workstation Pro สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อแจกจ่ายให้กับโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องการใช้งานบนระบบจำลองเหล่านั้น.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบอัตโนมัติ.
  • รองรับทั้งรุ่น 32 และ 64 บิต.
  • การตั้งค่าต่างๆ บนระบบปฏิบัติการจำลอง ไม่มีผลกระทบกับระบบปฏิบัติการหลัก.

ข้อเสีย

  • ใช้ทรัพยากรของระบบมากเกินไป.
  • การคัดลอกไฟล์ระหว่างระบบปฏิบัติการจำลอง และระบบปฏิบัติการอื่น เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย.
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ดาวน์โหลดสำหรับ Mac